Päevakajaline     Tööhõive     Tööelu kvaliteet     Hoolekanne     Tervislikud eluviisid     Sooline võrdõiguslikkus     Projektid     Parimad praktikad  
      ESF Eestis
      Info rakendajale
      Seire
      Hindamised
      Struktuur
      Rahvusvahelisus
      Sooline tasakaal
      Ettekanded
      ESF Euroopas
      Kontaktid
      2014+ perioodi planeerimine
      Läbivad teemad 2014+
» Päevakajaline

 

 

 
Kuna ESF lehel esineb tehnilisi probleeme, on perioodi 2014 -  2020 info nüüd Sotsiaalministeeriumi veebilehel
http://www.sm.ee/et/struktuurivahendid-sotsiaalvaldkonnas-2014-2020
 

 
14.10 rääkisime Maakondlikele Arenduskeskustele Sotsiaalministeeriumi uue periodi plaanidest ja taotlusvoorudest, ettekande viimase infoga taotlusvoorude kohta leiate siin

 
SA Innove hakkas välja andma struktuurivahendite-teemalist veebiuudiskirja "Toetuse teataja". Uudiskiri on mõeldud nii toetuse saajatele, taotlejatele kui ka  muidu huvilistele. Toetuste Teataja ilmub 3-4 korda aastas ja sellega saab liituda Innove kodulehel.

 

 

Uudised

Veebihaldaja sotsiaalfond@sm.ee