Päevakajaline     Tööhõive     Tööelu kvaliteet     Hoolekanne     Tervislikud eluviisid     Sooline võrdõiguslikkus     Projektid     Parimad praktikad  
      ESF Eestis
      Info rakendajale
      Seire
      Hindamised
      Struktuur
      Rahvusvahelisus
      Sooline tasakaal
      Ettekanded
      ESF Euroopas
      Kontaktid
      2014+ perioodi planeerimine
      Läbivad teemad 2014+
» Päevakajaline

 

 

 

 Oleme täiendanud ESF kodulehe rubriiki "Toetuse andmise tingimused (programmid)" (2014+ perioodi planeerimine) uute järgmise perioodi programmide (TATide)  versioonidega. Esimesed TATid on Sotsiaalministeeriumis kinnitamisel, tegevustega plaanitakse alustada 2015. aastal.

 

 
14.10 rääkisime Maakondlikele Arenduskeskustele Sotsiaalministeeriumi uue periodi plaanidest ja taotlusvoorudest, ettekande viimase infoga taotlusvoorude kohta leiate siin

 
SA Innove hakkas välja andma struktuurivahendite-teemalist veebiuudiskirja "Toetuse teataja". Uudiskiri on mõeldud nii toetuse saajatele, taotlejatele kui ka  muidu huvilistele. Toetuste Teataja ilmub 3-4 korda aastas ja sellega saab liituda Innove kodulehel.

 

 

Uudised

Veebihaldaja sotsiaalfond@sm.ee